DEKLARACIJE. Kako pravilno tumačiti deklaracije na prehrambenim proizvodima?

Kako bi se korisnici prehrambenih proizvoda što bolje upoznali sa sadržajem hranljivih materija i energetskom vrednošću, proizvođači prehrambenih namirnica su u obavezi da na pakovanjima istaknu deklaracije sa propisanim podacima.
U nastavku je spisak skraćenica koje se najčešće koriste i njihov opis:

 • EAR –predstavlja količinu hranljivih materija koja može zadovoljiti potrebe 50% populacije sličnog pola i godišta.
 • RDA-količina hranljivih materija koja je dovoljna da zadovolji potrebe 97% populacije slučnog pola i godišta
 • UL-najveća količina hranljivih materija koja neće izazvati posledice po zdravlje ako se koristi kontinuirano i dugotrajno.
 • AI- količina hranljivih materija za koju se predpostavlja da zadovoljavs potrebe 97% populacije, onda kada je nemoguće tačno utvrditi RDA. Ovaj standard se koristi za oligoelemente, jer je za njih nemoguće utvrditi u kojim metaboličkim reakcijama i u kojoj količini učestvuju, pa se stoga meri njihov sadržaj u hrani odraslih i zdravih ljudi.
 • EER-prosečna potrošnja energije kod većine populacije.
  Određene namirnice treba svakodnevno unositi, ali u velikoj količini mogu biti štetne. S druge strane, postoje namirnice za koje se samo predpostavlja da su potrebe organizmu, i uz to se njihove potrebe razlikuju u zavisnosti od pola, godina i fiziološkog stanja.
  S obzirom na veliki broj standarda, veoma je komplikovano da se na jednostavan način potrošaču približi sastav namirnice, pa je FDA ( Food and Drug Administration) definisla DV standard, kojim se na jednostavan način izražava sadržaj hranljivih materija, a koji obuhvata:
 • DRI- količina vitamina i većine minerala koja zadovoljava i najveće potrebe posebnih fizioloških kategorija trudnica i dece do 4 godine starosti.
 • DRV-količina proteina, ugljenih hidrata, masti, holesterola, natrijuma i kalijuma koja zadovoljava potrebe većine ljudi starijih od 4 godine.
  DRV za razliku od RDI definiše preporučene a ne neophodne.

Kako konkretno tumačiti deklaracije?

Pa, na primer, Dv, tj DRV za holesterol iznosi 300mg. Ako namirnica na 100 gr proizvoda sadrži 150mg holesterola, onda sadrži 50% DV. To ne znači da je 300mg obavezan unos, već preporučen, jer unosom većih količina, raste rizik od pojave arteroskleroze.

Imamo i primer za Vitamin C. DV, odnosno RDI iznosi 60MG. Kako je u pitanju RDI standard, to znači da je 60mg neophodan unos za prevenciju bolesti koje nastaju zbog nedostatka Vitamina C.
Na deklaraciji se u procentima prikazuje udeo prosečnih dnevnih potreba (DV) koji se unosi uzimanjem jedne porcije, ili 100gr, ili neke druge količine koja je naznačena.
U nastavku se mogu videti prosečne vrednostiDV za osobu čiji ukupan dnevni energetski unos treba da iznosi 2000 kcal.

Hranljiva materija               DV
Ugljeni hidrati                  300 g
Dijetetska vlakna               25 g
Masti                                 65 g
Zasićene masti                  20 g
Holesterol                       300 mg
Natrijum                        2400 mg
Kalijum                          3500 mg
Vitamin C                          60 mg
Vitamin A                      1500 µg RAE
Folna kiselina                  400 µg
Kalcijum                        1000 mg
Gvožđe                             18 mg

Prosečne DV u odnosu na koje se računa zastupljenost hranljivih materija u hrani. Preuzeto i adaptirano: Drummond K., Brefere L., Nutrition for Foodservice and Culinary Professionals, sixth ed., John Wiley and Sons, 200

Šta su to standardi za imenovanje proizvoda?

Svaki proizvođač ima pravo da na pakovanju istakne određene kvalitete namirnica, koji potiču od same sirovine ili od procesa prerade ili proizvodnje.
Tako, postoje standardi za određeno imenovanje proizvoda.

“OBOGAĆEN HRANLJIVOM MATERIJOM“-znači da proizvod sadrži najmanje 10% više hranljivih materija u odnosu na uobičajeni sadržaj.
“ZDRAVA HRANA“-znači da porcija obezbeđuje najmanje 10% dnevnog unosa vitamina i minerala uz nizak nivo masti, manje od 60mg holesterola i 360-480 mg natrijuma.
“LAGANA HRANA“-porcija sadrži najmanje 30% manje kalorija i 50% manje natrijuma u odnosu na uobičajeni sadržaj.
“DOBAR IZVOR HRANLJIVIH MATERIJA“-porcija obezbeđuje unos 10-19% DV za određenu hranljivu materiju.
“PRIRODNA HRANA“-hrana koja ne sadrži veštačke boje, ukuse ili druge dodate supstance veštačkog porekla.

Literatura: “Principi ishrane i rekreacije“, Univrzitet Singidunum, 2012.god.

Pratite nas i dalje na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama.
Očekuju vas novi zanimljivi i edukativni tekstovi na našem sajtu www.zdravahranaolea.com
kao i na našem profilu na Instagramu.