Izbalansirani obroci prilagođeni sportistima sa mesom, ribama i klicama, uskoro u ponudi Olea kuće zdravlja.

Za one koji se rekreativno bave fizičkom aktivnošću, dovoljna je optimalna ishrana, uz adekvatni unos vitamina, minerala i oligoelemenata.
Efekti intezivne fizičke aktivnosti na imuni sistem mogu biti u vezi sa oksidativnim stresom. Ovi efekti izazvani su uticajem slobodnih radikala i izlučenih hormona. Uopšteno, oni mogu ići u smeru imunostimulacije ili imunosupresije. Od hormona, najznačajnije mesto zauzima kortizol, čiji se nivo u krv povećava intezvnim treningom. Kortizol dovodi do mobilizacije masnih kiselina iz masnog tkiva i preusmeravanje energetske potrošnje sa ugljenih hidrata na masti i proteine. On uz to smanjuje stvaranje proteina, i povećava njihovu razgradnju.

Dnevni gubitak proteina je između 20 i 30gr, a u toku intezivnog treninga, taj gubitak može biti mnogostruko veći. Zato, posle intezivnog treninga, moramo voditi računa o obnovi mišićnih proteina, za čiju je obnovu potrebno oko 36 sati. Preporučeni odnos ugljenih hidrata i proteina u tom periodu je 4:1.
Preko 60% slobodnih aminokiselina u mišićima čini glutamin, tako da se sportistima preporučuje ova aminokiselina kao glavna suplementcija nakon treninga.

Pored suplementacije, i dalje, najbitnija stavka je, dobro se nahraniti, i uneti optimalni obrok, kako ne bi došlo do razgradnje mišića.

Pored proteina koje možemo uneti preko namirnica životinjskog porekla, bogat izvor proteina sa optimalnim izvorom ugljenih hidrata su i mahunarke, žitarice, avokado, humus. Takođe, klice dobijene iz mahunarki, semenki povrća i žitarica, kao izvor amino kiselina, redovnim unosom, mogu u velikoj meri uticati na nivo minerala, vitamina i i enzima u našem organizmu.

Sve materije koje se nalaze u semenu, prilikom klijanja se aktiviraju, i iz složenog, prelaze u prost oblik. Skrob prelazi u proste šećere, belančevine u amino kiseline i peptone, a masti u slobodne masne kiseline. Zato su klice, koje kao da su već napola svarene hranljive materije, pogodne za asimilaciju.

S tim u vezi, izbalansirani obroci prilagođeni sportistima, sa bogatim sastavom namirnica, kvalitetnim mesom, ribom, kao i klicama kao neizostavnim sastojkom svakog obroka, uskoro će biti deo Olea ponude zdravih obroka.

Kompletnu ponudu naših obroka možete pogledati OVDE.
Budite u toku sa svim dešavanjima u našoj kući zdravlja i pratite nas na našem Instagram profilu, klikom na LINK.